Društvo distrofičara Zagreb - DDZ

ZAGREB MUSCULAR DYSTROPHY SOCIETY – DDZ

Partneri

Društvo distrofičara Zagreb je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.


Od 7. do 11. rujna 2021 godine,  zaposlenici DDZ-a, radni terapeut Valentino Škiljan i voditeljica kreativnih radionica Lana Ježić, sudjelovali su na međunarodnom treningu CROSS OVER  2021, koji je održala Mađarska nacionalna agencija u Budimpešti u Hotelu Tiliana. Cilj treninga bio je pridonijeti poboljšanju kvalitete pripreme i provedbe projekta (suradnička partnerstva i mala partnerstva) te postizanju većeg pozitivnog utjecaja razvijenih projekata KA2 na različitim razinama važnim za mlade i području mladih. Na treningu su sudjelovale osobe iz 8 zemalja: Mađarske, Litve, Latvije, Češke, Slovačke, Belgije, Srbije i Hrvatske. Trodnevni trening sastojao se od interaktivnih radionica, kroz koje se uz grupni i individualni rad raspravljalo o KA2 projektnim idejama i načinu pisanja projekata iz KA2 područja mladih.

Prvoga dana treninga nakon upoznavanja sudionika s moderatorima i predstavnicima Nacionalnih agencija zemalja sudionika, održao se kviz (osobe su stavljene u grupe po 5 osoba) gdje se ispitivalo znanje o KA2 strateškim partnerstvima u području mladih. Kviz se sastojao od 13 pitanja po konceptu Tko želi biti milijunaš. Popodnevni dio treninga bazirao se na prioritetima, relevantnosti i kvaliteti projektnih ideja. Projektna ideja mora biti povezana s najmanje jednim horizontalnim prioritetom (Okoliš i borba protiv klimatskih promjena; Inkluzija i raznolikost u svim poljima edukacija, treninga, područja mladih i sporta; Rješavanje digitalne transformacije kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta; Zajedničke vrijednosti, građanski angažman i sudjelovanje) ili specifičnim prioritetom u području mladih (Promicanje aktivnog građanstva, inicijative mladih ljudi i poduzetništvo mladih uključujući socijalno poduzetništvo; Jačanje kapaciteta  mladih ljudi; Jačanje veza između politike, istraživanja i prakse; Povećanje kvalitete, inovativnosti i prepoznatljivosti rada s mladima). Rad se nastavio u „matičnim grupama“, gdje su predstavnici bili smješteni po zemlji iz koje dolaze i sličnosti jezika. U grupama se raspravljalo o projektnim idejama, međusobno i s predstavnikom Nacionalne agencije koji je bio zadužen za grupu. Prvi dan je završio kratkim izlaganjem i primjerima završenih projekata iz nekoliko zemalja.

Drugoga dana treninga tema rada bile su: KA2 projekt- dizajn i moguće aktivnosti, Partnerstvo te unutarnja i vanjska komunikacija. Na uvodnom tehničkom dijelu o dizajnu i mogućim aktivnostima istaknuta je važnost korištenja priručnika o KA2 projektima gdje je naglasak bio na područje mladih. Područje mladih obuhvaća osobe od 13 do 30 godina, a KA2 projekti kao primarnu ciljanu skupinu imaju youth worker-e (osobe koje rade s mladima). Na temu „Internacionalno partnerstvo i suradnja: upravljanje rizicima i rješavanje konflikata“, polaznici treninga su nasumično spojeni u grupe od 5 osoba i na unaprijed zadanu temu morali su odglumiti unaprijed osmišljenje događaje te prikazati ostalim grupama poteškoće koje se mogu dogoditi u provođenju KA2 međunarodnih partnerstava. Također svaka grupa je morala prikazati način rješenja konflikta. U popodnevnom dijelu treninga prezentirana su 2 aktualna projekta iz Mađarske: Jel Alapítvány- projekt iz 2019. godine koji je za cilj imao razviti metodologiju za gluhe i nagluhe osobe; IMMUSIC- čiji je cilj ponuditi impulzivne i inovativne glazbene aktivnosti za mlade kako bi poboljšali svoje vještine i sposobnosti. Dan je završio radom u matičnim grupama“.

Zadnjega dana treninga teme rada bile su: „Prijavni obrazac“ te „Utjecaj i vidljivost“.  Ex catedra predavanjem polaznici treninga dobili su informacije o izgledu i ispunjavanju prijavnoga obrasca. Vidljivost i utjecaj podijeljeni su bili u 6 kategorija:

 • Koraci potrebni da rezultati budu vidljivi (unutar organizacije, kod partnera te u javnosti)
 • Integracija rezultata u redoviti posao
 • Odgovarajući načini ocjenjivanja rezultata projekta
 • Rezultati mogu biti korišten i izvan tima
 • Dobiveni i proizvedeni materijali, dokumenti i medijski materijali moraju biti besplatno dostupni
 • Moraju biti napravljeni koraci za održivost projekta

Zadnji dio treninga bio je slobodni dio gdje su se polaznici mogli priključiti jednoj od grupa koje su vodili predstavnici Nacionalnih agencija (svaki predstavnik je vodio po jednu temu). 

 Pohađanjem treninga dobili su se odgovori na pitanja:

 • Ciljevi i zadaci (Moramo biti SMART- specific, measurable, achievable, realistic and time-framed
 • Ciljana grupa (Tko su ciljana grupa?)
 • Partneri (Koji profili organizacija nam mogu pomoći? Tko ima slične potrebe? Tko ima resurse?)
 • Partnerstvo (Koja je uloga svakoga od partnera i kako će se odvijati suradnja?)
 • Aktivnosti (Koje lokalne i međunarodne aktivnosti ćete implementirati? Koji je cilj svake aktivnosti? Zašto je baš ta vrsta aktivnosti najbolja u postizanju vašega cilja?)
 • Rezultati (Što će biti rezultat projekta? Tko ili što će imati korist od projekta?)
 • Širenje rezultata ( Kako ćete podijeliti rezultate? Kome i zašto?
 • Utjecaj (Što će biti projektni utjecaj na područje mladih? Koje promjene će vaš projekt donijeti? Kome?

Također jedna od tema treninga bila je upravljanje rizicima i rješenja, gdje smo dobili na uvid moguće poteškoće u partnerstvima ali i principe, alate i savjete za njihovo rješavanje.

Ovo je poveznica na kojoj se mogu pronaći sve informacije vezane za edukaciju. https://padlet.com/macibuvaditaji/crossoverBudapest21